Barokas Lietuvoje

Turinys
1. Lietuvos baroko savitumas ………………………………………………………………………………………………..3
2. Ankstyvojo baroko architektūra …………………………………………………………………………………………5
3. Vazų b