Konstruktyvizmo ir biohioverizmo raiska suaugusiuju svietime

Darbo objektas   TURINYS   ĮVADAS…………………………………………………………………………………………… 3 1. BIHEVIORIZMO IR KONSTRUKTYVIZMO TEORIJŲ SAMPRATA…………………. 4 1.1. Biheviorizmo ištakos………………………………………………………………. 4 1.2. Bihevioristinė išmokimo teorija…………………………………………………………………….. 5 1.3. Konstruktyvistinė mokymosi samprata…………………………………………………………… 6   2. ANDRAGOGIKOS TEORIJŲ RAIŠKA SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME……………………………8 2.1. Suaugusiųjų mokymosi stiliai……………………………………………………………………….. 8 2.2. Asmenybė ir mokymosi tikslai……………………………………………………………………… 9 2.3. Elgsenos ir aplinkos svarba mokymesi…………………………………………………………… 10 2.4. Konstruktyvizmo … Read more Konstruktyvizmo ir biohioverizmo raiska suaugusiuju svietime