Apskaita

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS FINANSŲ IR APSKAITOS KATEDRA APSKAITOS ISTORIJA LIETUVOJE Specialybės kalbos pagrindų savarankiškas darbas Dalykinės kalbos pristatymas ĮVADAS Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Buhalterinės apskaitos paskirtis – … Read more Apskaita