Bendrieji auklėjimo metodai, formos ir priemonės

Turinys

Įvadas………………………………………………………………………………………………3
I.Auklėjimo sąvoka………………………………………………………………………………..4
II.Bendrieji auklėjimo metodai……………………………………………………………………5
2.1.Rodomieji auklėjimo metodai…………………………………………………………………5
2.1.1.Teigiamų pavyz