AB “Vilniaus degtinė” pelno ir pelningumo rodiklių analizė

TURINYS ĮVADAS IVADAS 2 1.PELNO IR PELNINGUMO RODIKLIŲ TEORINIAI ASPEKTAI 3 2.Pelno ekonominė reikšmė, uždaviniai ir kryptys 3 3.AB „Vilniaus degtinė“ 2010-2014 metų pelno ir pelningumo rodiklių analizė 12 4.AB „Vilniaus degtinė“ charakteristika 12 IŠVADOS 18 LITERATŪROS SĄRAŠAS 20 1 priedas. AB „Vilniaus degtinė“ pelno (nuostolių) ataskaita 22 2 priedas. AB „Vilniaus degtinė“ balansas 23 … Read more AB “Vilniaus degtinė” pelno ir pelningumo rodiklių analizė