Nedarbas

Turinys

ĮVADAS 3
1.SĄVOKOS, SUSIJUSIOS SU NEDARBO PROBLEMA 4
2. DARBO RINKA 8
3.SITUACIJOS APŽVALGA 12
3.1. 2011 m. I pusm. darbo rinkos tendencijos 13
3.1.2.Registruotas nedarbas 13
3.3 Darbo pasiūla 14
3.4 Darbo paklausa 15
4.ŠALIES RODIKLIAI 19
4.1 Darbo jėgos aktyvumo, užim