Valdymo organizacines strukturos

TURINYS

ĮVADAS 3
1. ORGANIZACIJOS SAMPRATA 4
1.1. Organizavimo tikslai ir objektai 5
1.2. Teisių ir pareigų delegavimas 6
1.3. Valdymo organizavimas 7
2. ORGANIZACIJOS STRUKTŪROS SAMPRATA IR VALDYMO LYGIAI 8
3. ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS PARINKIMAS 10
IŠVADOS 18
LITERATŪROS SĄRAŠAS 19