PERDAVIMO VIENOS GRANDIES, ŽIEDINIO ELEKTROS TINKLO PROJEKTAVIMAS

Perdavimo elektros tinklo projektavimas KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA Elektromechanikos FAKULTETAS Energetikos.ir elektronikos KATEDRA   Elektros energetikos studijų programa Kursinis darbas PERDAVIMO VIENOS GRANDIES, ŽIEDINIO ELEKTROS TINKLO PROJEKTAVIMAS Andrius Pabarčius Vadovas Anatolijus Drabatiukas 37 psl. 2 brėžiniai, 14 paveikslų, 14 lentelių.   Santrauka  Šiame kursiniame darbe projektuojamas elektros perdavimo tinklas su trimis skirstomosiomis pastotėmis. Išnagrinėti pagrindiniai techniniai … Read more PERDAVIMO VIENOS GRANDIES, ŽIEDINIO ELEKTROS TINKLO PROJEKTAVIMAS

suprojektuoti transformatorių pastotės schema ir įrangą.

ĮVADA Vianas svarbiausių kryptingo Lietuvos energetinės programos vystimosi dokumentų yra Lietuvos nacionalinė energetikos strategija. Pagrindiė Lietuvos energetikos nacionalinės strategijos kryptis – Lietuvos energetikos ūkio integravimas į Europos sąjungos energetinį ūkį. Tai pasiekti numatoma privatizuojant atskiras energrtinio ūkio šakas, kuriant bendrus tinklus ir sudarant ryšius tarp atskirų valstybių tinkle, didinant atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo potencialą, taikant … Read more suprojektuoti transformatorių pastotės schema ir įrangą.