Mačernio ,,Vizijų” analizė

Maironio eilėraščio ,,Rudens dienos‘‘ analizė Maironis – modernios visuomenės žmogus, kurio kūryboje atsispindi ne tik tautiškumo, istorinio laiko klausimai, bet ir egzistencinės žmogaus būties problemos, išgyvenimai, religinė patirtis. Jo eilėraščiuose vyrauja įvairios nuotaikos – džiaugsmas, nerimas, ilgesys, ryžtas ir t.t. Jis yra romantikas, todėl eilėraščiuose galima įžvelgti jausmingumą ir dramatizmą, istorinės praeities horizontų aukštinimą, kančių … Read more Mačernio ,,Vizijų” analizė