Personalo atestavimo organizavimas

TURINYS
TURINYS 2
ĮVADAS 3
ATESTAVIMO ORGANIZAVIMAS 4
DARBUOTOJO VERTINIMO KRITERIJAI 6
ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 6
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 8
INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 9

ĮVADAS

Kiekvienas vadovas siekia geresnių rezultatų diegdamas sistemą, kuri darbuotojus motyvuot