PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO APSKAITA ĮMONĖSE

Untitled

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………..