EMIGRACIJA

EMIGRACIJA Psichologijos projektas ĮVADAS Darbo tikslas – aprašyti emigracijos problemą ir pateikti galimus šios problemos sprendimo būdus. Darbo uždaviniai: Aprašyti šios problemos aktualumą. Pateikti statistinių palyginimų apie emigraciją Lietuvoje ir pasaulyje.. Pateikti emigracijos priežastis. Pasiūlyti šios problemos sprendimo būdų. Vienas šiuolaikinės visuomenės raidos bruožų yra nepaprastai išaugusi gyventojų migracija, ypač būdinga pokomunistinėms šalims, tarp jų … Read more EMIGRACIJA

OBLIGACIJOS

TURINYS ĮVADAS 2 plačiau apie obligacijas 3 OBLIGACIJŲ EMISIJŲ PLATINIMAS 4 VERTYBINIŲ POPIERIŲ PLATINIMAS EMITENTO PASTANGOMIS 6 OBLIGACIJŲ RŪŠYS 7 VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS REGISTRAVIMO PROCESAS IR JO TIKSLAI 9 IŠVADOS 12 LITERATŪRA 13 ĮVADAS Finansų rinka – ekonominė rinka, kuri leidžia žmonėms pirkti ir parduoti, t. y. apsimainyti pinigais, vertybiniais popieriais ir finansinėmis priemonėmis, tokiomis kaip akcijos,obligacijos, žaliavų – tauriųjų metalų ar … Read more OBLIGACIJOS