15. Šiandien ir patys Lietuvos kalbininkai skirtingai vertina kalbos norminimą. Argumentuotai išsakykite savo nuomonę, kokia kalbininkų įtaka besikeičiančiai kalbai būtų prasminga.

Kodėl naujausioje lietuvių literatūroje daugėja kūrinių karo, pokario temomis

Kodėl naujausioje lietuvių literatūroje daugėja kūrinių karo, pokario temomis? Pristatykite ir įvertinkite juos etniniu ir estetiniu požiūriais.

15. Šiandien ir patys Lietuvos kalbininkai skirtingai vertina kalbos norminimą. Argumentuotai išsakykite savo nuomonę, kokia kalbininkų įtaka besikeičiančiai kalbai būtų prasminga.

Untitled

Tema: KALBA

Potemė: 15. Šiandien ir patys Lietuvos kalbininkai skirtingai vertina kalbos norminimą. Argumentuotai išsakykite savo nuomonę, kokia kalbininkų įtaka besikeičiančiai kalbai būtų prasminga.

Kas