AB “Panevėžio pienas”

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………………3
1. AB „PANEVĖŽIO PIENAS“CHARAKTERISTIKA………………………………………………….4
2. AB „PANEVĖŽIO PIENAS“ APLINKOS……………