Raštvedyba

 • ĮVADAS...........................................................................................................................................................3 1. ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA DĖL DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ.....................................................................4 2. AT

  2612 0
 • Įstaigos duomenų ypatumai TURINYS (teorija) 1.Kas sudaro įstaigos duomenis 2.Telefonų numerių rašymo būdai 3.Adresų rašymo būdai 4.Elektroninis paštas 5.Lietuviškų kabučių rašymo būdai 6.Mano įmonės duomenys 7.Literatūros sąrašas Praktinė dalis: 1.Įsakyma

  2280 0
 • TURINYS ĮVADAS...........................................................................................................................................3 1.VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS IR JO SUBJEKTAI.................................................5 2. DOKUMENTŲ VALDYMO SAMPRATA IR ORGANIZAVIM

  2960 0
 • LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2001 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. 19 „DĖL DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINI

  2482 0
 • UAB “JONSTA” TVIRTINU (Parašas) Jurgis Janaitis (Data) 2006 METŲ DOKUMENTACIJOS PALAS 200-12-10 Nr. VN-01 Klaipėda Bylų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle”, patvirtinta Lie

  1128 0
 • TURINYS 1.Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. 2.Santraupos dokumentuose. 3.Protokolų,aktų,įsakymų tekstų struktūros ypatumai. 4.Komercinių aiškių tekstų ypatumai. 5.Literatūros sąrašas.

  2846 0
 • TURINYS ĮVADAS. 3 I. Dokumento rengimo etapai 4 II. Rengėjo žyma 6 III. Dokumentų derinimo esmė 7 IV. Vidinis ir išorinis dokumentų derinimas 8 V. Dokumentų tvirtinimo būdai 9 VI. Parašo dokumente esmė 10 IŠVADOS 12 LITERATŪRA 13 PRAKTINĖ DALIS 14

  1754 0
 • Turinys Įvadas ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Varėnos banko charakteristika ------------------------------------------------------------------------ 4 Dokumentų pavyzdžiai --------------------------------------------------

  2120 0
 • Įvadas Aplinka apibrėžiama kaip natūrali žmones supanti visuma (aplinka) ir natūralūs su ja susiję ištekliai. Aplinkosauginiai klausimai yra susiję su žmogaus veiklos įtaka supančiai visumai ir ištekliams. Aplinkosauginė politika - tai bet kokie vyriausybės prevenciniai veiksmai dėl žmonių neigiam

  1880 0
 • Įvadas Šiais laikais įmonei yra labai svarbu turėti gerą, patikimą ir taisyklingą dokumentų valdymo sistemą, nes nuo jos priklauso įvairūs sprendimai , įmonės pelnas, sėkmė ir panašiai. Raštvedyba - įstaigos vidaus administravimo sritis, apimanti dokumentų tvarkymo ir valdymo procesus nuo jų

  866 0
×
×