• Turinys Įvadas Dėstymas sielos sąvokos apibrėžimas siela (šv. Tomas Akvinietis ir Descartes’as) siela kaip pradas psichologija ir siela sielos nemirtingumas begalinė siela (Hegelis) sielos sugebėjimai Išvados Įvadas Siela yra kūnas, susidedąs iš švelnių

  1867 0
 • Turinys Turinys 1 Įvadas 2 1. Bendravimo ir komunikacijos apibūdinimas. 3 2. Bendravimas kaip socialinė komunikacija. 4 3. Klausymasis kaip socialinės komunikacijos dalis. 5 4. Klausymosi stiliai . 6 5. Klausymosi būdai .....................................................................

  3125 0
 • Turinys Turinys 1 Įvadas 2 1. Bendravimo ir komunikacijos apibūdinimas. 3 2. Bendravimas kaip socialinė komunikacija. 4 3. Klausymasis kaip socialinės komunikacijos dalis. 5 4. Klausymosi stiliai . 6 5. Klausymosi būdai .....................................................................

  4 0
 • Kaip atsiranda mano realiojo a jausmas? Eriksonas manė, kad asmenybės tapatumas pradedamas suvokti tais laikotarpiais, kai pergyvenamos psichosocialinio laikotarpio krizės. ios krizės skatina asmenybės tobulėjimą arba regresavimą. Dėl jų gali padidėti arba sumaėti asmenybės vientisumas. Esminė Eriks

  3810 0
 • Kaip atsiranda mano realiojo a jausmas? Eriksonas manė, kad asmenybės tapatumas pradedamas suvokti tais laikotarpiais, kai pergyvenamos psichosocialinio laikotarpio krizės. ios krizės skatina asmenybės tobulėjimą arba regresavimą. Dėl jų gali padidėti arba sumaėti asmenybės vientisumas. Esminė Eriks

  3 0
×
×