• Žinoma, kad vaikai įvairų smurtą (psichologinį, fizinį ir kitokį) patiria ir mokykloje, ir kieme, ir namuose – šeimoje. Ne tik Lietuvoje paplitęs pasyvus teroras, kada vienas iš šeimos narių vaiką muša, o kitas – tyli. Vėliau tėvas, tarsi jausdamas kaltę, sūnaus ar dukros prašo atleisti, nes mam

  695 0
 • TIESA, KAIP PAŽINIMO IDEALAS REFERATAS Darbą atliko: DB 7/4 gr. studentas R.Trinkūnas Darbą tikrino: dėst. Bingelis KAUNAS 1998 Jau senovėje pažinimo per tiesą problema buvo labai svarbi. Iš pradžių gnoseologija dar nebuvo atskiras mokslas.

  1246 0
 • Girtumas - apskritai visiems žinoma būsena. Mažai atsirastų žmonių, kurie patys nebūtų patyrę alkoholio poveikio. O girtą yra matęs kiekvienas. Alkoholis nėra šiuolaikinės civilizacijos vaisius. Svaigalai pasiekė mus iš amžių glūdumos. Žinomas vokiečių etnografas Julijus Lipsas teigia, kad Paryžiau

  990 0
 • Apie rūkymą Viskas prasidėjo nuo to, kai Kristupas Kolumbas iš savo garsių ekspedicijų į Europą dovanų parvežė ir tabako. Jis greitai paplito ir daugelis pamėgo šį užsiėmimą. Tai jam padėjo nuostabi savybė - įprotis rūkyti, kurį žmogui buvo labai sunku įveikti. Buvo manoma, jog tabakas gydo, jo

  2140 0
 • BENDRAVIMAS PLANAS 1.Bendravimo svarbumas. 2.Bendravimo suvokimas. 3.Bendravimo formos: verbalinė ir neverbalinė. 4.Bendravimo problemos. Kaip manote, kiek laiko valdytojai skiria bendravimui ? Atsakymas būtų - nuo 50% iki 70%. Kiekvienas valdytojas atlieka vienokias ar kitokias vadova

  1103 0
 • AGRESIJOS PROBLEMA. Į KITUS IR Į SAVE NUKREIPTA AGRESIJA Žmonių agresyvumas. Agresyvus žmonių elgesys kelia labai daug problemų. Dėl to kenčia ir visuomenė, ir patys agresyviai besielgiantys asmenys. Agresija – tai smurtas, žudymas, žiaurūs nusikaltimai. Kodėl kai kurie žmonės elgiasi agre

  2913 0
 • Kas yra laimė? Laimė – žodis, kurį žinome visi. Daug profesionalų bando padėti tiems nelaimėliams, kuriems jos trūksta. Politikai juos guodžia žadėdami šviesų rytojų, verslininkai šelpia, reklamos specialistai bando paaiškinti, jog tik jų sukurta dieta, tik jų išrasti sporto pratimai ar siūlomas nau

  1411 0
 • Girtumas - apskritai visiems žinoma būsena. Mažai atsirastų žmonių, kurie patys nebūtų patyrę alkoholio poveikio. O girtą yra matęs kiekvienas. Alkoholis nėra šiuolaikinės civilizacijos vaisius. Svaigalai pasiekė mus iš amžių glūdumos. Žinomas vokiečių etnografas Julijus Lipsas teigia, kad Paryžiau

  1150 0
 • ĮVADAS Šiame savo darbe analizavau, kaip charakterio tipai veikia bendravimą. Bendravimas - tai ne tik keitimasis informacija, bet ir didžiulė socialinė vertybė, praturtinanti abi bendraujančias puses. Tai - geros nuotaikos, aktyvesnės kūrybinės veiklos laidas, patikimas kelias į psichologinę har

  1310 0
 • Hipnozė – senas reiškinys. Manoma, kad ją naudojo dar senovės šumerai 4000 m.pr.m.e.,tačiau tikroji hipnozės prigimtis, kaip ji veikia, iki galo neišsiaiškinta dar ir šiandien. Taigi hipnozė – tikroviška, normali būsena, kuriai charakteringa: intensy

  2464 0
×
×