• TURINYS ĮVADAS/2 I. VISKO PRADŽIA – TRANSFORMACIJA/3 II. DEMOKRATIJOS TIPAI/4 2.1 RYŠIAI TARP TIPŲ/4 2.2 TIESIOGINĖ DEMOKRATIJA/5 2.2.1 KLASIKINĖ DEMOKRATIJA/5 2.2.2 RADIKALIOJI VYSTYMOSI DEMOKRATIJA/6 2.2.3 TIESIOGINĖ DEMOKRATIJA/6 2.2.4 DALYVAUJAMOJI DEMOKRATIJA/7 2.3 ATSTOVAUJAMOJ

  1576 0
 • Jungtiniø tautø organizacija - tai pasaulinë tarptautinë organizacija, ákurta po Antrojo pasaulinio karo kovojusiø prieð hitlerinæ Vokietijà sàjungininkø, JT chartijà parengë 51 valstybës atstovai, kurie jà pasiraðë 1945.07.25 San-Franciske. Taèiau reali organizacijos ákûrimo data yra 1945.10.25

  535 0
 • Prezidento biografija Valdas Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune tarnautojų šeimoje. Lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno "Aušros" gimnazijoje. Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Vokietijoje Valdas

  993 0
 • Turinys ĮVADAS 2 1. KŪRIMO ISTORIJA 3 2.ES ORGANAI ( Įstaigos ) 4 3. LIETUVOS INTEGRACIJA Į EUROPOS SĄJUNGĄ 6 3.1.Naujų Europos Sąjungos narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos.. 6 3.2.Europos sutartis ir jos reikšmė teisinei Lietuvos inte

  789 0