• Demokratija. Atrodo paprasta, kasdien girdima sąvoka. Bet jei staiga kurio nors paklausčiau, kas yra toji DEMOKRATIJA ir kaip ją reikėtų suvokti, turbūt ne vienas suglumtų. Tiesą sakant, paklausta sutrikčiau ir aš. Tikriausiai strimgalviais pulčiau naršyti po tarptautinių žodžių žodyną ir bakstelėju

  930 0
 • TURINYS ĮVADAS/2 I. VISKO PRADŽIA – TRANSFORMACIJA/3 II. DEMOKRATIJOS TIPAI/4 2.1 RYŠIAI TARP TIPŲ/4 2.2 TIESIOGINĖ DEMOKRATIJA/5 2.2.1 KLASIKINĖ DEMOKRATIJA/5 2.2.2 RADIKALIOJI VYSTYMOSI DEMOKRATIJA/6 2.2.3 TIESIOGINĖ DEMOKRATIJA/6 2.2.4 DALYVAUJAMOJI DEMOKRATIJA/7 2.3 ATSTOVAUJAMOJ

  2019 0
 • Jungtiniø tautø organizacija - tai pasaulinë tarptautinë organizacija, ákurta po Antrojo pasaulinio karo kovojusiø prieð hitlerinæ Vokietijà sàjungininkø, JT chartijà parengë 51 valstybës atstovai, kurie jà pasiraðë 1945.07.25 San-Franciske. Taèiau reali organizacijos ákûrimo data yra 1945.10.25

  945 0
 • Prezidento biografija Valdas Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune tarnautojų šeimoje. Lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno "Aušros" gimnazijoje. Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Vokietijoje Valdas

  1483 0
 • Turinys ĮVADAS 2 1. KŪRIMO ISTORIJA 3 2.ES ORGANAI ( Įstaigos ) 4 3. LIETUVOS INTEGRACIJA Į EUROPOS SĄJUNGĄ 6 3.1.Naujų Europos Sąjungos narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos.. 6 3.2.Europos sutartis ir jos reikšmė teisinei Lietuvos inte

  1395 0
×
×