• Si knyga yra tarsi supažindinimas su pradinių klasių programa ,,Gera pradžia’’. Joje yra tos programos pristatymas, jos tikslai, uždaviniai, įgyvendinimas ir tos programos ugdymo standartai. Tai tarsi ugdymas, atsižvelgiant į dvidešimt pirmą amžių, į naujus dabartinius vaikų poreikius. Tačiau tai nė

  825 0
 • Turinys Įvadas 2 psl. Taisyklingos kalbos ugdymas ir jo motyvacija 1. Rašytinės kalbos ugdymo reikšmė 1.1. dinis rašybos mokymas ir

  3322 0
 • ŠVIETIMO IŠTEKLIAI UGDYTINIAI 63 ŽALINGI MOKSLEIVIŲ ĮPROČIAI Narkotinių (tabako,alkoholio,narkotikų)bei psichotropinių medžiagų vartojimas Lietuvoje tebeplinta.Rizikingiausias amžius žalingiems įpročiams formuotis – mokyklinis.Mokykla gali atlikti labai svarbų narkotinių bei psichotropinių med

  758 0
 • PROFILINIO MOKYMO MODELIS Profilinio mokymo modelis aprašo pagrindinius vidurinio ugdymo organizavimo principus ir mokymosi alternatyvas. Jo esmė yra mokymo diferencijavimas atsižvelgiant į moksleivių siekius, polinkius, gebėjimus, sudarant jiems galimybes pasirinkti mokymosi kryptį atiti

  894 0
 • PROBLEMOS: 1. Kokie tie elgesio sutrikimai? 2. Kaip ugdyti vaikus turinčius elgesio sutrikimų? 3. Nepakankamas pedagogų pasiruošimas dirbti su vaikais turinčiais elgesio sutrikimų 4. Ar reikalingas individualaus mokymo planas ir kaip jį parengti?

  2824 0
 • PAMOKOS PLANAS KLASĖ: 10 PAMOKOS TEMA: Impresionizmas. Tapybos technikos naujovės. NAGRINĖJAMA VIZUALINĖS KALBOS PROBLEMA: mokinių supažindinimas su impresionizmo kryptimi, atsiradusiomis tapybos technikos naujovėmis. PAMOKOS TIKSLAI: Mokomieji (žinios, mokėjimai): mokiniai supažindinami su

  2993 0
 • ĮŽANGA Šiandien mūsų visuomenė ir mokykla labai keičiasi, ieškoma naujo kelio įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai, kurios pagrindinis tikslas - savarankiška, jau mokykloje save kūrybiškai išskleidžianti asmenybė. Todėl kiekvienam mokytojui keliami nauji ir vis didesni reikalavimai.

  1978 0
 • TURINYS IŽANGA……………………………………………………………………….3 PEDAGOGO SAVYBĖS…………………………………………………………4 ORGANIZACINĖ VEIKLA………………………………………………………6 KLASĖS VADOVO VAIDMUO…………………………………………………..8 PAGRINDINIAI KLASËS VADOVO DARBO PRINCIPAI 8 TESTINUMO PRINCIPAS 9 PERIMAMUMO (PIRMUMO) PRINCIPAS 9 ĮVAIRUMO PRI

  1704 0
 • Prevencinį švietimą pradėjo Kauno Raudonojo Kryžiaus jaunimas 1996 metais, po to, kai pirmieji projekto nariai buvo apmokyti Kauno klinikinės infekcinės ligoninės AIDS skyriuje. Iš pradžių buvo skaitomos paskaitos moksleiviams, vėliau, daugėjant savanorių, pradėta gilintis ir į lytinį švietimą, kita

  1097 0
 • Referatas Žinoma, kad vaikai įvairų smurtą (psichologinį, fizinį ir kitokį) patiria ir mokykloje, ir kieme, ir namuose – šeimoje. Ne tik Lietuvoje paplitęs pasyvus teroras, kada vienas i

  1058 0
×
×