• Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Irena Kepalienė Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Įvadas Kalbant apie kompetencijų ugdymą svarbu remtis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis (10 priedas), kurios apibrėžia benųjų kompetencijų ugdymo nu

  1875 0
 • Untitled

  Įvadas

  Adaptacija šiandien bene vienas svarbiausių iššūkių, su kuriuo tenka susidur

  1781 0
 • PRAKTIKA KAUNO „ATŽALYNO“ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE Praktikos refleksija Praktiką atlikau Kauno „Atžalyno“ vaikų globos namuose. Pagrindiniai šių vaikų globos namų tikslai - užtikrinti globojamam (rūpimam) ir laikinai globos namuose apgyvendintam vaikui (toliau - vaikas) globos

  2608 0
 • Mokymosi rezultatų vertinimas – viena iš aktualiausių visų laikų pedagogikos problemų. Plačiausia prasme vertinimas tai yra informacijos rinkimas, interpretavimas ir apibendrinimas, kad būtų galima padaryti sprendimą. Šiuo atveju mokymosi vertinimo privalumai yra: planavimo tikslumas mo

  1926 0
 • 1

  1. ŽAIDIMŲ KILMĖ IR RAIDA Žaidimas - tai yra veikla arba aktyvumo forma. Tai nėra pagrindinė, dominuojanti forma ir matyt dėl tos priežasties yra mažiau pažinta negu kitos veiklos rūšys. Žaidimas buvo žinomas ir prip

  3411 0
 • RENGINIO PLANAS - KONSPEKTAS Tema: Kalėdos. Šios šventės tikslas – supažindinti ir ugdyti pagarbą liaudies tradicijoms, ruošti vaikus šeimyniniam gyvenimui, pažadinti šių vaikų jausmus, padėti suprasti jiems, kas yra grožis ir gėris. Pažintinis uždavinys – suteikti moki

  3010 0
 • 1klausimas Estetikos mokslo objektas Estetikos ir meno filosofijos objektai niekuomet nebuvo tiksliai apibrėžti

  1klausimas Estetikos mokslo objektas Estetikos ir meno filosofijos objektai niekuomet nebuvo tiksliai apibrėžti. Įvairiose civilizacij

  5123 0
 • TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS 3 1. LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMOS SANDARA 5 2. NEFORMALAUS UGDYMO APIBRĖŽIMAS 6 3. NEFORMALUS VAIKŲ ŠVIETIMAS 8 3.1. NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO REGLAMENTAVIMAS 9 3.2. NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMAS 10 4. NEFORMALUS JAUNIMO UGDYMAS 12 4.1. NE

  3413 0
 • ĮVADAS Temos aktualumas. Visame pasaulyje problemiško elgesio ir rizikos grupės šeimos yra viena iš skaudžiausių ir sunkiausiai sprendžiamų visuomenės problemų. Vykstant įvairioms ekonominėms permainoms, tokios šeimos dažnai tampa įvairių neigiamų reiškinių priežastimi. Šiuo metu vis greičiau į gyv

  2306 0
×
×