Skaičiavimo sistemos

TURINYS

ĮVADAS 3
1. DEŠIMTAINĖS SKAIČIAVIMO SISTEMOS ATSIRADIMAS 5
2. KITOS SKAIČIAVIMO SISTEMOS IR JŲ ATSIRADIMAS 5
2.1. DVYLIKTAINĖ SKAIČIAVIMO SISTEMA 5
2.2. ŠEŠIASDEŠIMTAINĖ SKAIČIAVIMO SISTEMA 6
2.3. PENKETAINĖ SKAIČIAVIMO SISTEMA 6
2.4. DVIDEŠIMTAINĖ SKAIČIAVIMO SISTEMA 6
2.5. DVEJ

Freudizmas

Freudizmas

Sigmund Freud

Gimė 1856 metų gegužės 6 dieną Freiberge, Moravijoje.
1860 metais persikėlė į Vieną.
1881 metais išlaikė baigiamuosius medicinos egzaminus.
1885 metais studijavo Paryžiuje pas Charcot.
1886 metais atidarė savo praktiką Vienoje.
1938 metais emigravo į Londoną.
Mi

Sociologijos terminai

SOCIOLOGIJA – tai moksl. apie visuomenę, jos grupes ir visuom. elgesį. Tai viena iš žmon. sukurtų galimybių pažinti, ištirti žmonių gyvenimą.
VISUOMENĖ – tai didžiulis žm. santykių kompleksas, tarpusavio sąveikų visuma. Visuom. praside-da ten, kur keletas gyvų organiz-mų susirenka kartu, siekiant b

Reformacija

Reformacijos Lietuvoje istoriografijoje, peržvelgus ją bendriausiais bruožais tuo požiūriu, kaip suvokiama pati Reformacija, išsiskiria kelios pagrindinės istorikų grupės. Lenki jos ir Vokietijos istorikai Lietuvos Reformaciją laiko jų kultūrų išspinduliuotu rezulta

valdas adamkus

Prezidento biografija

Valdas Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune tarnautojų šeimoje. Lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno “Aušros” gimnazijoje.
Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją.
Vokietijoje Valdas

Senovės Indija

Sprendžiant iš archeologinių iškasenų, Indijos teritorijoje žmonių gyventa jau paleolite. III tūkstantmečio viduryje Indo slėnyje įsikūrė miestai kuriuos archeologai aptiko XX a. I tūkstantmetyje pr. Kr. susikūrė valstybės, kurias į vieningą karalystę sujungė pirmieji Maurijų dinastijos (321 – 187 m