• .... Kazimiero kanonozacijos reikalus. Tam, kad kuo greičiau įvykdytų šią užduotį, kunigas... iškilmės. Popiežius Klemensas VIII šia ypatinga proga atsiuntė naują Kazimiero vėliavą.... Kazimieras. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija. Vilnius - Kaunas. 1993.

  • ...PLANAS pagal SAPARD programos reikalavimus VILNIUS, 2001 I. VERSLO PLANO SANTRAUKA...duos ūkio subjektui. Būtina pateikti kuo detalesnį veiklos sričių ir ...ir jį aptarnaujančiam personalui nereikalingas ypatingas kvalifikacinis pasirengimas, gedimui kelią galės...

  • ... gana svarbus japonų charakterio bruožas. Ypatinga vieta japonų gyvenime skirta grožiui..., o solidarumas – tik prabangos dalyku. Kuo ambicingesni tarnautojai, tuo puikesnės karjeros...; 3. V.Ovčinikovas. Sakuros šakelė. Vilnius: Vyturys, 1986; 4. J.Rudokas...

×
×