• ... taip pat ūkininkų apklausos. Kadangi ataskaitas apie darbuotojų skaičių pateikia ne...profesinis mokymas, darbo klubų veikla, finansinė parama bedarbiams. Darbo rinkos profesinio...žmonių užimtumo, pajamų ir ūkinės veiklos problemos, ypač nederlingų žemių ...

  • ... kainos, mažesnis pasirinkimas, neefektyvios veiklos skatinimas ir išteklių švaistymas. ... asmenims, tiek atsisakant reguliavimo, finansinės paramos ir kitokių intervencijos ... kiekvienais metais viešai skelbti ataskaitas apie užsienio prekybos politiką, ...

  • .... (palyginamosiomis kainomis), šios ekonominės veiklos sukurta pridėtinė vertė sumažėjo ...Komisijai už patvirtintų projektų įgyvendinimą. Finansinės paramos departamentas kartu su ... Komisijai ISPA projektų būklės ataskaitas. Šios ataskaitos leidžia stebėti ...

  • ...direktyvų įgyvendinimąinformuoja dažniausiai pateikdama įvairias ataskaitas ES institucijoms. Sprendimai Sprendimas ... Europos Sąjungos steigimo ir veiklos su-tartys, su Europos ... Europos Sajungos teisės aktų. Finansinės apskaitos ir audito, įmonių ...

  • ..., viršininkas klausia pavaldinio, ar parengta ataskaita. Dėl šio klausimo pavaldinys staiga... ir t.t.) 38 Nepalanki finansinės padėties permaina 37 Gero draugo... formų permainos 19 Reikšmingos bažnytinės veiklos permainos 19 Reikšmingos visuomeninio aktyvumo...

×
×