Dubysos regionins parkas

1. Įvadas
Mokslinė ir techninė pažanga, kultūriniai, ekonominai, politiniai, socialiniai, ekologiniai aplinkos pokyčiai veikia, keičia situaciją aplinkoje, kurioje žmonės gyvena, dirba. Dėl to susiformuoja ir nauji žmonių mąstymo stereotipai, gaminant prekes, teikiant paslaugas, naudojant ištekl

Europos Sajunga

3

Europos Sąjunga ( ES ) mums dažniausiai asocijuojasi su įvairiais dalykais: vieninga ir taikia Europa, bendra valiuta, regionine parama, bendra Europos pilietybe, laisvąja prekyba, netrukdomu asmenų judėjimu, subsidijomis ūkininkams, produktų standartais ir kt. Iš tiesų per savo gyvavimo

spaudos draudimas

Lietuvių periodinė spauda atsirado, brendo ir plito tuo metu, kada ji buvo rusų valdžios draudžiama. Keturiasdešimtmetis nuo 1864 iki 1904 m. lietuvių kultūros istorijoje vadinamas spaudos draudimo, knygnešių, vargo mokyklos epocha (gadyne).

Draudimo motyvai. Lietuvių spaudą pradėta visaip varžyt

Anykščių kraštas

Utenos apskritis
Gamtos grožiu viena ypatingiausių Lietuvoje Utenos apskritis dažnai vadinama ežerų kraštu, lyginama su ežeringąja Suomija ar nepaprastai raiškios gamtos Europos kraštu Šveicarija. Šią apskritį sudaro Utenos, Molėtų, Ignalinos, Zarasų ir Anykščių rajonai.

vengrija

TURINYS
ĮVADAS
1. BENDRAS INFORMACIJA…………………………………………………………………….
2. KLIMATAS…………………………………………………………………………………………….
3. VENGRŲ KALBA……………………………………….

Turizmas Lietuvoje

Turinys

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………..2
I. TURIZMO RAIDA PASAULYJE…………………………………………………………….5
1.1. Kaimo turizmo vystymasis užsienyje……………………..

ĮMONĖS KOMUNIKACIJA SU APLINKA

ĮVADAS

Išorinė aplinka apibrėžiama kaip visi už organizacijos ribų esantys elementai, nuo kurių priklauso jos veikla. Kai kurie iš šių elementų sieja organizacijas su pasauliu. Organizacija iš išorės aplinkos ima išteklius,kitaip vadinamus įėjimus: žaliavas, pinigus, darbo jėgą, energiją perdir