Ekonomika Lietuvoje

Turinys

Įvadas 3
1. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. 7
2. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. 10
3. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. 15
3.1. P. Šalčius 15
3.2. A. Rimka 24
3.3. V. Jurgutis 27
3.4. D. Cesevičius 33
3

bendravimas

BENDRAVIMAS

PLANAS
1.Bendravimo svarbumas.
2.Bendravimo suvokimas.
3.Bendravimo formos: verbalinė ir neverbalinė.
4.Bendravimo problemos. Kaip manote, kiek laiko valdytojai skiria bendravimui ? Atsakymas būtų – nuo 50% iki 70%. Kiekvienas valdytojas atlieka vienokias ar kitokias vadova

Alkohlio poveikis žmogui

Įvadas……………………………………………………………………………… 3
1. Alkoholiai………………………………………………………………………. 4
2. Alkoholio kelias žmogaus organizmo viduje…………………………………… 4
2.1 Alkoholis kenkia vaisiaus vystymuisi………………………………………….. 5
2.2 Girtumas………………………………………………………………………. 6
2.2.1 Požymiai, susiję su alkoholio koncent

Geologijos konspektai

Geologija – vienas iš seniausių gamtos mokslų. Jos istorijoje skiriami trys svarbiausi periodai:
I – pradinių geologinių žinių kaupimo etapas
II – pirmųjų geologinių apibendrinimo etapas
III – mokslinės geologijos atsiradimo ir vystymosi etapas

I periodas
prasideda su žmonijos atsiradimu – t

gyvenimo raida

Kaip atsiranda mano realiojo a jausmas? Eriksonas manė, kad asmenybės tapatumas pradedamas suvokti tais laikotarpiais, kai pergyvenamos psichosocialinio laikotarpio krizės. ios krizės skatina asmenybės tobulėjimą arba regresavimą. Dėl jų gali padidėti arba sumaėti asmenybės vientisumas. Esminė Eriks

gyvenimo raida

Kaip atsiranda mano realiojo a jausmas? Eriksonas manė, kad asmenybės tapatumas pradedamas suvokti tais laikotarpiais, kai pergyvenamos psichosocialinio laikotarpio krizės. ios krizės skatina asmenybės tobulėjimą arba regresavimą. Dėl jų gali padidėti arba sumaėti asmenybės vientisumas. Esminė Eriks