VADYBOS 3 KURSAS

VADYBOS TEORINIO KURSO TEMINIS APRAŠAS

1. Vadybos mokyklų ir valdymo teorijų raida.
1.1. Vadybos prielaidos
Pirmosios žinios apie valdymą aprašomos jau prieš 6000 metų. Tai Egipto piramidžių statyba, Aleksandro Makedoniečio žygiai. Daugiau nei prieš du tūkstančius metų, kiniečių filosofas Su

teises teorija

Lastauskienė

Be teisės žmonija negalėtų egzistuoti. Visos kitos normatyvinės sistemos
pripažįstamos nepakankamomis. Tačiau iki šiandien nerimsta diskusija kokie
yra skiriamieji teisės požymiai kurie padėtų atskirti teisę nuo kitų
žmogaus elgesio reguliatorių. Bet kokia normatyvinė tvarka (mora

estetika

1. Įvadas
1.1 Estetikos objektas
Estetikos ir meno filosofijos objektai niekuomet nebuvo griežtai apibrėžti. Įvairiose civilizacijose, budimui atviri, priklausomi nuo žmonių požiūrio į juos supantį pasaulį, estetinius ir meno riškinius, jie pastebimai keitėsi. Jau Baumgarteno veikaluose išryškėjo

personalo vadyba

vadybos samprata

vadyba yra mokslas apie efektyvu ir nasu tikslu pasiekima, planuojant, organizuojant, vadovaujant ir kontroliuojant organizacijos isteklius.

vadybos sfrera – valdymas:
• zmoniu;
• soc. grupiu;
• ivairaus tipo organizaciju: imoniu, istaigu, nepelno organizaciju ir t.t.

va