• ... galimybė. Kadangi ne visas trumpalaikis turtas vienodai likvidus, tai ir skaičiuojant įmonės... materialiam turtui, vertę. Ilgalaikis materialus turtas - turtas, kurio vieneto įsigijimo vertė 500.... Draudžiamas ir nekilnojamas turtas : pastatai ir statiniai. Kilnojamas turtas: įranga ir įrengimai...

  • ... kitas nekilnojamas turtas, įrengimai ar atsargos (kitas Skolininko apyvartinis turtas), neturi viršyti... kitas nekilnojamas turtas, įrengimai ar atsargos (kitas Skolininko apyvartinis turtas), neturi viršyti... vidutinę rinkos kainą. 2. Turtas yra pakankamai likvidus pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties...

  • ... mokėtojo turto arba rastas turtas yra nelikvidus (mažai likvidus); 2) priverstinio išieškojimo... pasaulyje turimas rezidentų grynasis turtas (žemė, nekilnojamasis turtas, vertybiniai popieriai, pinigai). Tarifas... ir nekilnojamas turtas, jį moka fiziniai ir juridiniai asmenys. Jei turtas įvertinamas...

  • ... finansinius metus) pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas.Turtas trumpalaikiu laikomas ne kalendorine, bet... trumpalaikis turtas vadinamas apyvartiniu turtu arba apyvartiniu kapitalu. Trumpalaikis turtas yra likvidus, tai... dalis: 1)trumpalaikis finansinis turtas 2)trumpalaikis materialusis turtas – atsargos. Trumpalaikį finansinį...

  • ... laikas. Balanse turtas pateikiamas likvidumo didėjimo tvarka: pradžioje – mažiausiai likvidus, o baigiamas.... Ilgalaikis turtas 245750 26850 5180 I Nematerialus turtas II Materialus turtas 245750 26850 5180 III Finansinis turtas B. Trumpalaikis turtas...

  • ..., mokėtinas ateityje; kad įmonės turtas būtų pakankamai likvidus planuotoms investicijoms į ilgalaikį... piniginę vertę. Pirmiausiai surašomas ilgalaikis turtas (turtas, kuris naudojamas ilgiau nei 1... lentelė Ilgalaikio turto nusidėvėjimas Ilgalaikis turtas Vertė Nusidėvėjimo norma metais 2005...

  • ... kapitalu (t.y. trumpalaikis turtas+ilgalaikis materialus turtas). Šis rodiklis parodo investicijų... skirtinga. Kadangi ne visas trumpalaikis turtas vienodai likvidus, tai ir skaičiuojant įmonės... likvidumo laipsnis (Greitas likvidumas) – (Tr.turtas-Atsargos)/Tr.įsipareigojimai 3 likvidumo...

  • ...); • pagal turto likvidumo lygį (vyraujantis likvidus, vyraujantis nelikvidus); • pagal įmonės novatoriškumą... struktūrą (vyrauja ilgalaikis ar trumpalaikis turtas); • pagal indėlį formuojant šalies valiutinius... bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas perduodamas individualiai įmonei patikėjimo teise...

  • ..., Aristotelis kildino iš žodžio „chrema“ – turtas valda. Aristoteliui ekonomika - tai natūrali... ir trumpalaikio turto  Vyrauja trumpalaikis turtas  Pagal indėlį formuojant šalies valiutinius... likvidus (greitai paverčiamas pinigais) turtas  Įmonės, kuriose didelę turto dalį sudaro nelikvidus turtas...

  • ... už papildomas lėšas įgyjamas trumpalaikis turtas ar sprendžiami kitos einamojo momento... nei kitas saugus, taip pat likvidus, trumpalaikis investavimo būdas. Tokie laikini... įmonės debitorinis įsiskolinimas, atsargos, nekilnojamas turtas, mišrus užstatas. Plačiau norisi aptarti...

×
×