Kultūros istorija.

ĮVADAS
Taip susiklostė aplinkybės, kad lietuvių profesionalusis teatras palyginti gana vėlai įsiterpė į tautos meninės kultūros panoramą.
Ikitarybiniu laikotarpiu apie teatrą rašė daugiausia literatai, žurnalistai, patys teatro veikėjai.
Didelę reikšmę teatrologų profesionalėjimui turėjo B. Sr

Jaunimo subkultūros

TURINYS

1. Įvadas………………………………………………………………………………..……3
2. Jaunuomenės situacija……………………………………………………………………..4
3. Šiek tiek apie jaunimo subkultūrinių grupių stereotipus…………………………………..4
3.1. Metalistai…………………………………………………………..………….………4
3.2. Pankai…………………………………………………………………………………5
3.3. Baik

Kultūros istorija

LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETO
VALSTYBINIO VALDYMO FAKULTETO
FILOSOFIJOS KATEDRA

Mokymo teminė programa
LIETUVOS KULTŪROS ISTORIJA

Kiekvienai tautai būdinga specifinė ir nepakartojama kultūra. Studentui būtina pažinti kultūros procesą nuo seniausių laikų iki šių dienų. Tai įgalintų jį su