Kalbos kultūra

Terminas kalbos kultūra Lietuvoje palyginti naujas, pradėtas plačiau vartoti sovietmečiu – matyt, pagal rusų kalbos terminą „культура речи”.
Kalbos kultūrą galima suprasti siaurąja ir plačiąja prasme.
Sakant apskritai, kalbos kultūra yra pavyzdingas ar bent tinkamas kalbos vartojimas, kaip kad,

egiptas

Oficialus pavadinimas: Arabų Egipto Respublika
Plotas: 1,001,450 km2 (sausuma – 995,450 km2; vanduo – 6,000 km2)
Kranto linija: 2450 km
Oficiali kalba: Arabų
Kitos kalbos: Prancūzų, Anglų, Berberų
Religija: 94% išpažįsta islamą, 6% – krikščionys, koptai ir kt.
Sostinė: Kairas
Valdymo for