Ideologinė sovietinė cenzūra Lietuvoje 1964-1989 m.

Įvadas Sovietinė ideologinė cenzūra – tai vienas iš ideologinių rėžimo normų įgyvendinimo įrankių, kaip ir efektyviai veikęs komunistinės santvarkos savisaugos metodas, kuris padėjo išankstiniu prevenciniu, o vėliau represiniu būdu išvengti viėšai priimtų normų pažeidimo ar net galimo kompromitavimo bei kritikavimo apraiškų. Daugiapakopė ideologinės cenzūros sistema Sovietų Sąjungoje įsitvirtino dar XX a. 4 deš. ir pokario … Read more Ideologinė sovietinė cenzūra Lietuvoje 1964-1989 m.

Psichologija.

Psichologija – mokslas apie elgesį ir psichinius procesus Psichologijos mokslo objektas: elgesys (organizmo veiksmų ir reakcijų į išorinį ir vidinį pasaulį visuma) + psichika (žmogaus ir kitų gyvūnų, turinčių ištobulėjusią nervų sistemą, įgimtų ir įgytų dvasinių savybių ir procesų visuma; Trumpa psichologijos istorija:   Struktūralizmas Atstovai – V. Vundtas (Wilhelm Wundt), E. Tičineris (E. Titchener). … Read more Psichologija.

Asmens tyrimas

TURINYS ASMENS BIOGRAFIJA…………………………3 EKO ŽEMĖLAPIS…………………………4 EKO ŽEMĖLAPIO APIBENDRINIMAS……………………….5 PROBLEMOS APIBENDRINIMAS IR JOS SPRENDIMAS……………….6 IŠVADOS…………………………7 LITERATŪRA…………………………8 ASMENS BIOGRAFIJA I. ASMUO Vardas: Rasa Pavardė: Ratkienė Gimimo data: 1981.04.10 Gyvenamoji vieta: Plikiškių km. Satkūnų sen. Joniškio raj Religija: Katalikė Rasė: Lietuvė Šeimos padėtis: Našlė Vaikai: Tadas gimęs 2011.03.21, Austėja gimusi 2013.11.31 Tėvai: Rita ir Arvydas Jaruliai Broliai seserys: … Read more Asmens tyrimas

Švietimo sistema. Misija, funkcija ir sistema

  Švietimo sistemos misija, funkcijos, struktūra. Savarankiškas darbas 2017, Kaunas Turinys Įvadas 3 Švietimo sistemos misija 4 Švietimo sistemos funkcijos 6 Švietimo sistemos struktūra 7 Išvados 10 Literatūra 11 Įvadas Švietimas laiduoja Lietuvos valstybės kūrimą. Jis yra integrali kultūros dalis, ugdanti demokratinei valstybei kompetentingą žmogų, pasirengusį prisiimti atsakomybę už visuomenės gyvenimą, gebantį toje visuomenėje aktyviai … Read more Švietimo sistema. Misija, funkcija ir sistema

Kaimo Turizmo sodybos įkūrimas

KAIMO TURIZMO SODYBOS ĮSTEIGIMAS Kursinis darbas Darbo vadovė: TURINYS ĮVADAS ………………………… 3 TURIZMAS IR TEORINIAI ASPEKTAI ……………………….. 4 Turizmo sąvoka, reikšmė ir rūšys ………………………… 4 Kaimo turizmo samprata ir reikšmė ………………………… 7 BENDROSIOS NUOSTATOS PAGAL LR TURIZMO ĮSTAYMĄ IR REGLAMENTUSIKAIMOITURIZMOIĮKŪRIMUI………………….. 10 Kaimo turizmo paslaugų reguliavimas ………………………… 12 Kaimo turizmo veiklos saugomose teritorijose reglamentavimas …………… 14 … Read more Kaimo Turizmo sodybos įkūrimas

Estetikos mokslo konspektas

1.Estetikos mokslo objektas ir uždaviniai 2.Estetikos santykis su giminiškais mokslais 3.Indų estetinės tradicijos specifiškumas 4.Kinų estetinės tradicijos specifiškumas 5.Japonų estetinės tradicijos specifiškumas 6.Arabų — musulmonų estetinės tradicijos specifiškumas 7.pagrindiniai Antikos estetikos principai 8.Viduramžių estetikos principai 9.Renesansas kaip pasaulinės kultūros reiškinys 10.Apšvietos epochos specifiškumas 11.Vokiečių klasikinė filosofija (Kantas, Shelingas, Hegelis) 12.Iracionalizmas (Schopenhaueris, Kierkegaardas, Nietzsche) 13.Estetinis skonis, … Read more Estetikos mokslo konspektas

Komunikacijos teorijos

Komunikacijos teorijos Dialogas–2 ar daugiau žmonių pokalbis. Monologas–vieno žmogaus kalbėjimas sau arba žiūrovams. svarbiausi kiekvienos šiuolaikinės visuomenės bruožai – Nepaprastasišsivystymas palyginus su ankstesniais laikotarpiais. OPTIMIZMAS VS PESIMIZMAS MEDŽIAGINIS                                                                            DVASINIS OPTIMIZMASPESIMIZMAS   KOMUNIKACIJA • GREITIS•SUSVETIMĖJIMAS • STIPRUMAS•PAVIRŠUTINIŠKUMAS • ILGAAMŽIŠKUMAS                                                  •TRUMPALAIKIŠKUMAS   MODERNUMAS paprastai reiškia po tradicinį, po Viduramžiųsekantį istorinį laikotarpį, kuriam būdingas atitolimas nuo feodalizmo(agrarIškumo), ėjimas … Read more Komunikacijos teorijos

Filosofijos krypčių lentelė.

  Nr. Kryptis Krypties ugdymo tikslai Krypties deklaruojami ugdymo metodai,mokytojo vaidmuo, ugdomoji aplinka. 1.   Idealizmas   Pagrindinė mintis idealizmo filosofijos pasaulis yra nepastovus ir kintamas tik idėjos yra tikros. Ugdymo tiksluose visada yra proto viršenybė virš jausmų. Svarbus kontekstas, kuriame vyksta ieškojimai. Tiesos ieškojimas. Pagrindinis metodas yra debatai ir dialogai. Ugdymo tikslas individo saviraiška. … Read more Filosofijos krypčių lentelė.

Etnomuzika ir visuminis vaiko ugdymas

Etnomuzika ir visuminis vaiko ugdymas Lietuvių liaudies muzika atsirado kartu su tauta, su lietuvių kalba. Etnomuzika labai panaši į lietuvių liaudies muzikos terminą. Tačiau etnomuzikos nekūrė vien tik valstiečiai. Etnomuzika tai ir inteligentų, daktarų ir kitų itakingų žmonių kurtos dainos ir muzika. Vaikų muzikinis ugdymas prasideda jiems dar negimus. Vaikas būdamas dar motinos įščiose klauso … Read more Etnomuzika ir visuminis vaiko ugdymas

Neomarksizmas. Frankfurto mokykla

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS Frankfurto mokyklos ir Neomarksizmo istorija bei pagrindiniai principai Frankfurto mokykla – šiuolaikinės industrinės visuomenės neomarksistinė kritikos teorija. Ją 1930 m. Frankfurto Socialinių tyrimų institute įkūrė Maksas Horkheimeris. 1933 m., stiprėjant nacių judėjimui, ji persikėlė į JAV. ,,Frankfurto mokykla” vadinama socialinės minties tradicija, susiformavusi Sociumo tyrimo institute Frankfurte. Jos nariais laikomi: Maxas Horkheimeris, … Read more Neomarksizmas. Frankfurto mokykla