• ...akademinėje visuomenėje. Komerciniame lygmenyje yra kalbama, kad globalizacija yra procesas, kai ...laipsniu apjungiantys valstybes į bendriją, kur veikia vieningi principai ir ... pvz. jei ūkininkai netrukdomai teršia upes, didesnis jų produkcijos eksportas ...

  • ...  Paslėptas nedarbas. Plaukti pasroviui likimo upe gali nevisi. Reikia išlaikyti ...tempų. Tose šalyse ir regionuose, kur gerai organizuotas profesinių sąjungų ...nedarbo. Pagrindinis nacionalinio produkto rodiklis yra bendrasis nacionalinis produktas (BNP). ...

  • ... piniginių lėšų Fondo balanse yra užšaldyta. Nors ir yra išimčių, didžiausią paklausą... kaip ir tiesiogiai perkant valiutą, kur reikalaujamą sumą šalis gauna tuoj... direktorių valdyba, kuri yra Vašingtone.Šalys- narės yra Pasaulio Banko akcininkės jos..., patenkantį į Kulpės ir Lielupės upes bei Rygos įlanką; · gerinti vandens...

  • ... nei 2000m aukštyje yra alpinės pievos. Gyvūnija: Kalnuose yra šakalų, lapių, vilpišių... salose, chromo rūda – prie Haliakmono upes ir Tebu, baritas – Milo saloje... Atėnų ir Salonikuose yra naftos perdirbimo gamyklų. Senkiausia yra tekstilės ir maisto... daug garsių paminklų. Senovės Olimpija, kur ir šiais laikais Dzeuso šventykloje...

  • ... yra tai, kad naudojamos medžiagos anksčiau ar vėliau patenka į "aklagatvį" kur... aplinkos problemos bruožas yra tai, kad aplinkos teršimas yra ne tiesioginis, o... kiekiai skystų gamybinių atliekų užteršė upes. Pramonės epochoje tai buvo laikoma... ištirpusios organinės medžiagos mineralizuojamos, tai yra, suskaidomos iki paprasčiausių junginių. Mineralizuojant...

×
×