• ...jų yra liberalizavimas. Tuomet suteikiama kuo didžiausia laisvė transportinei veiklai ir...transporto koridorius Helsinkis – Talinas – Ryga – Kaunas – Varšuva ir jo atšaka Ryga... ir sudarytų 35 proc. Todėl ypatingas dėmesys bus skiriamas geležinkelio transporto...

  • ... prekės kokybės ir technologijos ypatybių. Kuo mažiau nauja prekė skiriasi nuo... patinka, nes ji yra labai ypatinga ir reikia skubėti ją pirkti... ŠALTINIAI 1. J. Rastenis. Kainodara. Kaunas: Technologija, 2005. 5, 20-21...

  • ... specialistas A. Munes nurodė, kad „kuo mažesnė žmogaus kultūra, tuo mažiau... visų Llo...yd’s narių. Ypatingas šios kompanijos simbolis yra varpas... R., Šernius A. „Draudimas“, 1999m. Kaunas. 2. http://www.draudimas.lt...

  • ... a s Atliko: A. Kalašinskas KAUNAS 2004 TURINYS 1. ĮVADAS 4... kt.) reikalingumą. Pabrėžta, kad reikia kuo greičiau atrasti teisiškai pagrįstą sprendimą..., kuri yra paskelbta internete 7. · Ypatingas dėmesys – visuomenės informavimui ir švietimui...

  • ..., egzistavo patriarchalinės šeimos samprata, su ypatinga šeimos tėvo galia. Žmona pilnai... ir jei jo namuose nėra kuo maitintis” (134str.). Bet kaip reglamentuoja... ir J. Kairys. Hammurabio įstatymas. Kaunas, 1938. 3) J. Čekasova, D...

  • ...ir gržiai rašyti. Jam rūpėjo kuo daugiau žmonių sudominti savo mokslu... aukštesnės organinės. Organiniams kūnams būdinga ypatinga forma – siela. Todėl Aristotelio gamtos... Mintis 1990 3. Filosofijos chrestomatija”; Kaunas ; Technologija 2000 m. ; Spausdinta iš...

  • ... susitvarkyti su aplinkos pokyčiais. Kuo pokyčiai, su kuriais susiduria ... Strategijos koregavimas nėra koks nors ypatingas užsiėmimas – tai kasdienis strateginio ...Zakarevičius "Vadyba - genezė, dabartis, tendencijos", Kaunas, 1998. 3. R.Jucevičius, ...

  • ...%. Paauglių širdies ir kraujagyslių sistemos ypatingas bruožas tas, kad širdies ertmių... nei naujagimių ar mažų vaikų. Kuo jaunesnis vaikas, tuo dažnesnis elektrokardiogramos....Alina Gailiūnienė , doc. Vytautas Kontvainis, Kaunas 1994m. 3. „Kraujo funkcijos ir...

  • ..., kurią privalėjo įgyvendinti daugumos Vyriausybė. Ypatingas dėmesys turėjo būti skiriamas smulkaus... ar kitais netyčiniais atvejais; 6) kuo ilgiau nekeisti mokesčių įstatymų, o... “Mažųjų ir vidutinių įmonių vadyba” Kaunas.Technologija 2000 3. R.Brazauskienė...

  • .... Ankstyvosios intervencijos procesas grindžiamas kuo ankstyvesniu vaiko būklės identifikavimu, ...viena ugdymo proceso ypatybė yra ypatingas vaizdumo vaidmuo. Pojūčių, suvokimų ... / sud. J. Laužikas, A. Paurienė. Kaunas 9. Specialusis ugdymas: mokslo ...

×
×