Socialinių ir ekonominių veiksnių įtaka komercijos plėtrai Lietuvoje

Turinys

Įvadas …………………………………………………………………….3

Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi perspektyvos ……………………4

Smulkių ir vidutinių įmonių strateginiai tikslai, pereinant į rinką ………10

Įmonės vystymosi strategijų prioritetai …………………………………12

Įmonės socialinė politika ………………………………………………

Kontrolė

ĮVADAS

Kontrolė – tai kritiškai svarbi ir sudėtinga valdymo funkcija.Kontrolė yra neatsiejamas bet kurios organizacijos elementas : ji lydi planavimą ir organizavimą. Be kontrolės negalima nagrinėti nei vieno vadybos elemento.
Vienas iš svarbiausių kontrolės ypaumų yra tas, kad ji turi

Vadybos įvadas

Vadyba – valdymas, vadovavimas socialinems grupems, ?monems, ivairaus tipo organizacijoms, imonems, istaigoms, mokykloms ir t.t. Vadybos mokslo praktika labai sena. Rašytiniai dokumentai egzistuoja apie 6 tukstancius metu, o mokyklos – jaunos, susiformavusios šio am?iaus prad?ioje. Studiju objektas

įmonių valdymo metodai

TURINYS

2
3
ĮŽANGA 5
2. VALDYMO MODELIAI 6
1. X, Y IR Z TEORIJOS 6
2. AUTOKRATINIS MODELIS 8
3. GLOBOS MODELIS 8
4. SKATINIMO MODELIS 9
5. KOLEGIALUS MODELIS 10
6. MODELIŲ DINAMIKA 11
3. VALDYMO MODELIŲ TYRIMO INSTRUMENTARIJAUS SUDARYMAS 13
4. TIRIAMŲ ORGANIZACIJŲ VALDYMO MODELIŲ

Vadovavimo metodai

TURINYS

Įvadas 5
I. Kolektyvinis valdymas ir jo esmė, bei partnerystės principai 7
1.1. Personalo vieta ir vaidmuo šiuo1aikinių organizacijų valdyme 7
1.2. Požiūrio į personalą kitimas valdymo teorijų raidoje. 9
1.2.1. Iki mokslinis valdymas – beteisio žmogaus koncepcija 9
1.2.2. Klasikinė

Sociologijos terminai

SOCIOLOGIJA – tai moksl. apie visuomenę, jos grupes ir visuom. elgesį. Tai viena iš žmon. sukurtų galimybių pažinti, ištirti žmonių gyvenimą.
VISUOMENĖ – tai didžiulis žm. santykių kompleksas, tarpusavio sąveikų visuma. Visuom. praside-da ten, kur keletas gyvų organiz-mų susirenka kartu, siekiant b

Vertybinių popierių rinka

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………………. 4
1. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS ATSIRADIMAS IR JOS VIETA
BENDROJE RINKO EKONOMIKOS SISTEMOJE………………………………….. 5
1.1. Vertybinių popierių rinkos padëtis tarp kitų rinkų……………………………. 5
1.2. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija………………………………