Verslo etika

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
VADYBOS KATEDRA

NVA-2/1 grupės studentės
Irmos Šiušienės

K U R S I N I S D A R B A S
V E R S L O E T I K A

L.Juozaitienė

Šiauliai 2002
TURINYS
ANNOTATION…………

Senovės civilizacijų istorija

TURINYS:

• Įvadas į senovės civilizacijų istoriją – 2
• Egipto civilizacija – 5
• Šumero–Akado civilizacija – 16
• Babilono civilizacija – 21
• Sirijos civilizacija – 25
• Egėjo civilizacija – 31
• Hetitų civilizacija – 34
• Iranas ir jo vieta senovėje – 35
• Indo civilizacija – 38
• S

Vadybos įvadas

Vadyba – valdymas, vadovavimas socialinems grupems, ?monems, ivairaus tipo organizacijoms, imonems, istaigoms, mokykloms ir t.t. Vadybos mokslo praktika labai sena. Rašytiniai dokumentai egzistuoja apie 6 tukstancius metu, o mokyklos – jaunos, susiformavusios šio am?iaus prad?ioje. Studiju objektas

Freudizmas

Freudizmas

Sigmund Freud

Gimė 1856 metų gegužės 6 dieną Freiberge, Moravijoje.
1860 metais persikėlė į Vieną.
1881 metais išlaikė baigiamuosius medicinos egzaminus.
1885 metais studijavo Paryžiuje pas Charcot.
1886 metais atidarė savo praktiką Vienoje.
1938 metais emigravo į Londoną.
Mi