Senovės civilizacijų istorija

TURINYS:

• Įvadas į senovės civilizacijų istoriją – 2
• Egipto civilizacija – 5
• Šumero–Akado civilizacija – 16
• Babilono civilizacija – 21
• Sirijos civilizacija – 25
• Egėjo civilizacija – 31
• Hetitų civilizacija – 34
• Iranas ir jo vieta senovėje – 35
• Indo civilizacija – 38
• S

Ekonomika Lietuvoje

Turinys

Įvadas 3
1. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. 7
2. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. 10
3. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. 15
3.1. P. Šalčius 15
3.2. A. Rimka 24
3.3. V. Jurgutis 27
3.4. D. Cesevičius 33
3