• ...: pradžioje gyvenamieji namai buvo statomi kuo pigesni ir negalėjo būti aukštos... viršų. Savo aukščiu jie simbolizavo tautos prisikėlimą. 1934 m. pagal N... kelių akcentų, kurie buvo lyg praeities prisiminimas. Autorius svarbiausią įėjimą padarė...

  • ... PRAEITIS. Estijos ir Lietuvos istorija, bent jau paskutinį šimtmetį, daug kuo susijusi... laikui fašistai vokiečiai. Vėliau abi tautos siekė laisvės ir atkūrė nepriklausomybę...

  • ... Lietuvos žydų tapo sąmoningo žydų tautos naikinimo, vadinamo holokaustu, aukomis. Daugiausia...oro erdvėje esantiems lėktuvams įsakoma kuo skubiau nutūpti. Prezidentas Džordžas ...partizanų veiksmai. Tačiau tai jau praeitis. Šiais laikais terorizmas įgavo kitą...

  • ... parodyti lietuviams, kas jie buvo praeity, kaip yra spaudžiami dabarty ir... už kitas kalbas, bet daug kuo net panašesnė. Kalbėdama apie dabarties... atskyrė lietuvių tautą nuo lenkų tautos ir paspartino tautinį sąmonėjimą. “Aušros...

  • ..., bet ir lietuvių tautos likimą istorijos vingiuose; romantiškoji Lietuvos praeitis, nuostabiai graži... nesugebėjo paaiškinti to, kas vyksta. Kuo tikrovė nežmoniškesnė, tuo sapnas gilesnis...

  • ...sąmoningai suvokiamas ir pagrindžiamas. Visos tautos ar valstybės gyvenimas turi ...nuostatos, vertybės, tikslai. Vieni trokšta kuo nors tapti ir būti, ...detalės/papildymai; Strateginiai/taktiniai/momentiniai; Praeities/dabarties/ateities; Prisitaikymo/keitimo/...

×
×