Mokyklos kultūros kaita

Įžanga
IMETEC‘o mokyklos tobulinimo programa nuo 1976 metų, kai buvo patvirtinta, vadinama Institucinio ugdymo programa (IUP). Iš pat pradžių buvo žinoma, kad dėl praktinio pedagoginio darbo pokyčių mokykloje, dažnai keisis mokytojų ir švietimo vadovų nuostatos bei poelgiai, o gal ir mokyklos kultū

Ekonomikos teorija

1.Ekonomikos teori jos objektas. Ekonomikos teorijos mokslo apibrėžimas.
Ekonomikos teorija – mokslas apie žmonių ūkinę veiklą, kurios metu, naudojant išteklius patenkinami poreikiai.
Poreikiai – tai žmonių biologinės ir socialinės prigimties sąlygotos reikmės, patenkinamos vartojant darbo sukurtu

Vadybos teorija

Įvadas
 
Finansinės analizės metu yra apskaičiuojami įvairūs absoliutūs ir
santykiniai rodikliai, kurių pagrindu yra sprendžiama apie įmonės
pelningumą, likvidumą, mokumą, apyvartumą ir pan.
 
Nė viena finansinė analizė neapsieina be finansinių koeficientų arba
santykinių rodiklių panaudojimo. Tai

Teisės teorija

Teisės teorija – mokslas tiriantis socialinius mechanizmus, kaip ir kodėl soc. žm. interesai tampa t normomis, socialinius veiksnius, formuojančius teisės sampratą visuomenėje, bendrųjų teisės sąvokų aparatą
Teisės teorijos objektas – (ką nagrinėja):
1) bando atsakyti kas yra teisė,
2) nagrinėja