Baltai ir jų kultūra

Pirmutinis mūsų krašto gyventojus mini pirmojo amžiaus galo romėnų rašytojas Tacitas savo veikale “Germanija” (98m.). Jis juos vadina aisčiais (aestii, aestiorum gentes). Kadangi Pabaltijy archeologinės iškasenos nerodo jokio kultūros pasikeitimo, tai reikia manyti, kad jau nuo naujojo akmens amžiau

Religija ir kultūra

Religija ir kultūra
KŪRYBOS PRASMĖ
Šiuolaikinė kultūra priartėjo prie didžiulės krizės, kurios pagrindą sudaro humanizmo žlugimas. Mūsų laikai daug kuo panašūs į antikinio pasaulio smukimo laikotarpį ir naujos religinės šviesos laukimą. Smunkant kultūrai, pabunda religinis ilgesys. Visos kultūros

Mirties ir laidotuvių kultūra senojoje lietuvių pasaulėžiūroje

Mirtis buvo pirmoji paslaptis, atvėrusi žmogui kelią į kitas paslaptis. Ji pakėlė jo mintį nuo regimybės į neregimybę, nuo laikinumo į amžinybę, nuo žmogiškumo į dieviškumą. Tačiau kas yra mirtis? Tam tikra prasme mirtis įgalina patirti gyvenimo pilnatvę.
Kiekvienoje kultūroje ir kiekvienoje relig

Kalbos kultūra

Terminas kalbos kultūra Lietuvoje palyginti naujas, pradėtas plačiau vartoti sovietmečiu – matyt, pagal rusų kalbos terminą „культура речи”.
Kalbos kultūrą galima suprasti siaurąja ir plačiąja prasme.
Sakant apskritai, kalbos kultūra yra pavyzdingas ar bent tinkamas kalbos vartojimas, kaip kad,

Suomijos kultūra

Literatūra

Žymiausi rašytojai:
· Mika Walter
· Paavo Haavikko
· Tove Jansson
· Antti Tuuri

Seniausios literatūros tradicijos yra suomių.Tai liaudies kūryba.Ją sudaro pasakojimai,apsakymai,legendos,patarlės,priežo-džiai ir epinė poezija.
Žymiausias suomių epas – tai “Ka

Japonijos kultūra

Japonijos raštas. Iki 7a Japonijoje jokių rašto sistemų nebuvo, kol iš Kinijos ne atėjo hieroglifai ir japonai pritaikė sau jų sistemą. Vėlyvoji Han dinastija. Kinijoje rašybos ženklai buvo galutinai susisteminti. Pirmieji juos vartojo žiniai. Rašė ant elnio mentikualio, vėžlio šarvo krūtininės

PARTIJOS IR PARTINĖ SISTEMA

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS POLITOLOGIJOS KATEDRA  PARTIJOS IR PARTINĖ SISTEMA Politikos įvado referatas  Darbą rašė:  Darbą vertino: asist. Inga Lileikytė  Klaipėda, 2011 TURINYS   ĮVADAS…………………………3 1. POLITINĖS PARTIJOS…………………………4 1.1. Partijos samprata…………………………4 1.2. Politinių partijų klasifikacija ir funkcijos…………………………5 2. PARTINĖS SISTEMOS…………………………8 2.1. Partinės sistemos esmė…………………………8 2.2. Partinių sistemų tipologija…………………………8 3. PARTIJOS IR PARTINĖS … Read more PARTIJOS IR PARTINĖ SISTEMA

Konstruktyvizmo ir biohioverizmo raiska suaugusiuju svietime

Darbo objektas   TURINYS   ĮVADAS………………………… 3 1. BIHEVIORIZMO IR KONSTRUKTYVIZMO TEORIJŲ SAMPRATA…….. 4 1.1. Biheviorizmo ištakos……………………. 4 1.2. Bihevioristinė išmokimo teorija………………………. 5 1.3. Konstruktyvistinė mokymosi samprata………………….. 6   2. ANDRAGOGIKOS TEORIJŲ RAIŠKA SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME………..8 2.1. Suaugusiųjų mokymosi stiliai……………………….. 8 2.2. Asmenybė ir mokymosi tikslai……………………… 9 2.3. Elgsenos ir aplinkos svarba mokymesi………………….. 10 2.4. Konstruktyvizmo … Read more Konstruktyvizmo ir biohioverizmo raiska suaugusiuju svietime