• ... rodikliai: Apyvartinis kapitalas – kiek trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus. Apyvartinis kapitalas... mobiliais aktyvais greitį. Kai įmonės likvidus turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus, jos likvidumo... grąžos rodiklis = (Pelnas(neto) – mokesčiai)/Turtas . Administracinės išlaidos, tenkančios vienam pardavimų...

  • ... netekti dalies kapitalo, kredito unijos turtas (aktyvai) pateikiamas grynąja verte, atsižvelgiant... unijų turte pradėtų vyrauti trumpalaikis turtas, kredito unijos galėtų tik vartotojiškas... unijoms įvykdyti likvidumo rodiklių reikalavimus likvidus turtas iš viso turi padidėti 8277...

  • ... vienintelė turto forma. Turtas – nuosavybė, kuria disponuoja ekonominis subjektas. Turtas – tai: 1... popieriai,draudimo polisai, akcijos. Labiausiai likvidus turtas yra pinigai. Jį lengviausia išleisti... grynais pinigais. Pinigai yra potencialus turtas, kuris gali mažėti dėl infliacijos...

  • ... sumą. 11. (Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai) * 100 Trumpalaikis turtas – tai banko grynieji... turi būti didesnis kaip 30 . Likvidus turtas Likvidumo normatyvas= -----------------------------------* 100 Einamieji įsipareigojimai...

  • ... yra atimamos atsargos kaip mažai likvidus turtas. Koeficiento dydis parodo kiek 1... įmonės finansų struktūroje (skolos, nuosavybė, turtas, sąnaudos, pajamos). Tai leidžia įvertinti..., jog įmonės turtas naudojamas neefektyviai. Taip pat neefektyviai panaudojamas savininkų turtas. Reiškia...

  • ... skaičiavimo taisykles; BTĮ – banko balanso turtas, įvertintas pagal rizikos laipsnį; NSĮ...%, 2 formulė čia: LT – banko likvidus turtas, EĮ – banko einamieji įsipareigojimai 7... metalų atvira pozicija; A – aktyvai (turtas); Į – įsipareigojimai (nuosavybė); NP – nebalansinės...

  • ... nėra automobilių stovėjimo aikštelių, nėra likvidus turtas, o galimybė jį pelningai parduoti...

  • ... pradžių surašomas mažiau likvidus, paskui labiau likvidus. Pirmiausia pateikiamas nematerialusis turtas, kurio apskritai neįmanoma parduoti. Toliau aprašomas ilgalaikis turtas...

  • ... nėra nė vieno pirkėjo. Jei turtas likvidus. įmonė turi mokėjimo priemonių skoloms.... Galima ir kita situacija. Tarkime, turtas likvidus, tačiau jo gali neužtekti visoms... lygį. Įmonės „Dvarčionių keramika“ trumpalaikis turtas Trumpalaikis turtas Vertė, tūkst. Lt Struktūra...

  • ... lėšas. · Realus investavimas yra mažiausiai likvidus. Dauguma investicijų turi siaurą paskirtį... kapitalas; įrenginiai ir kitas kilnojamasis turtas; nekilnojamasis turtas) Taigi finansinės turto formos... sąnaudų; · nėra mokesčių; · visas turtas suskaidomas ir likvidus; · nėra jokių rinkos operacijas...

×
×