• .... 4.) 1940 – 1990 Energetikos plėtojimui naudojama nafta ir jos produktai. Prasideda nauja... nesantis žmonių veiklos rezultatas. Jis, naudojamas gamybos proceso metu, įgyja papildomas.... Taip yra tose pramonės šakose, kur galima standartizuoti produktą ir jį...

  • ... ir šiluminės energijos. Elektros energija naudojama elektrolizės procesuose, elektroterminiam lydymui, dujoms... naudojamas keliams tiesti. 5.3 Racionalus Lietuvos naftos panaudojimas 1. Lietuvos nafta... etileno gamybos liniją, kur žaliava galėtų būti naudojama ne tik žemos temperatūros...

  • ...patvirtinta Nacionalinė energetikos strategija, kur nurodyta, kad elektros ...). Dabar šalies elektrinėse daugiausia naudojamas branduolinis kuras ir gamtinės... Geonafta Minijos nafta Genčių nafta Įmonės: Mažeikių nafta Klaipėdos nafta ... Įmonės: Energetikos...

  • ... 7000 Nafta ir dujos 900 900 Nejudri nafta 800 ? Bitumas (sunki nafta) 2000... išplėtotai statybinių medžiagų prmonei reikėjo kur kas daugiau energijos, negu Lietuva... visur pasaulyje būtų naudojama tiek plieno, kiek jo naudojama Jungtinėse Valstijose, jam...

  • ...– AB „Mažeikių nafta“ ir AB „Klaipėdos nafta“. AB „Mažeikių nafta“ priklausanti vienintelė ... Dabartiniu metu šis terminas plačiai naudojamas apibūdinti žmones, turinčius daug ...valstybėse kaip Japonija ar Vokietija, kur pramonėje dirbantys darbininkai vis ...

  • ... el.p. jonė@nafta.lt AKCINĖS BENDROVĖS “MAŽEIKIŲ NAFTA” GENERALINIS DIREKTORIUS ...Atsižvelgiant į įstaigos veiklos pobūdį, naudojamas technologijas ar registruojamus dokumentus, ... ar darbuotojams įforminamas aktu, kur surašomos perimamos bylos. Bylos ...

  • ... Šiaurės Amerikos laisvosios rinkos susitarimas (NAFTA). Jungimosi į alijansą pagr. ...– jei narystė naudojama sau, tai aukšti reikalavimai, o jei naudojama organ interesams... Numatytos apsaugos nuo dempingo priemonės, kur pagrindinė – antidempingo muitas. Įst ...

  • ...(savininkas savivaldybė ir AB „Mažeikių nafta“). Privatiems savininkams priklauso tik ... Ūkiškai naudojama tik dalis rajono kultūros vertybių. Ūkiniais tikslais naudojamas Purplių ... lygio sportinės bazės (nėra kur treniruotis, siekiant aukšto meistriškumo ...

  • ... pašildyta nafta patenka į pirminį naftos rektifikacijos įrengimą. Nafta – įvairiausių... adsorbuojami ant katalizatoriaus paviršiaus, kur virsta į koksą ... - krekinguojamos žaliavos kokybė. Katalizatorius, naudojamas kataliziniam krekingui, privalo pasižymėti:...

  • ... patalpų ir kitų patalpų, kur suteiktas diplomatinis prieglobstis, neliečiamybę. ...erdvė, priklausanti valstybėms turi būti naudojama išlaikant pagarbą valstybės suverenitetui. ... pasirašymo, kiti naikinami palaipsniui. NAFTA tikslai: 1. Barjerų panaikinimas ...

×
×