Klasicizmas

Klasicizmas
Terminas klasicizmas plačiąja prasme visoje Vakarų literatūros tradicijoje nurodo klasikinių (antikinių) autorių kūrybingą imitavimą, senovės tradicijų laikymąsi. Šia prasme pirmieji klasicistai būtų romėnai, imitavę graikų tragikus (Seneka), Homerą (Vergilijus). Klasicizmo erdvėje – ir

V. Mačernis

Biografija :

Vytautas Mačernis – poetas, kurio kūryba ir asmenybė negali nežavėti. Gimė 1921 m. Šarnelės kaime Plungės rajone, senojoje žemaičių troboje, kurioje gyveno daug giminės kartų. Nelinkęs prie žemės darbų, mėgo skaityti. Jautėsi nemylimas motinos, bet mylimas senelės. Iš paprastų kaimi

Kriminologija

2000
KRIMINOLOGIJA

I. KRIMINOLOGIJOS DALYKAS IR SISTEMA

1.1. Nusikalstamumo ir jo prevencijos problemų mokslinės analizės aktualumas.
Nusikalstamumą moksliškai tirti būtina, nes nusikalstamumas – tai blogis, kurio padarinius patiria labai didelė visuomenės dalis. Jis dezorganizuoja visuomen

Religija ir švietimas

Turinys

1. Įvadas ………………………………………………………………………………………….. 2
2. RELIGINIS ŠVIETIMAS …………………………………………………………….. 3
3. Religinis švietimas Lietuvoje …………………………………

Santuoka ir šeima

TURINYS

ĮVADAS…………………………………..…………………………………………………………………………..…….3
1. ŠEIMOS SAMPRATA……..…………………………………………………………….…4
1.1 Šeimos sąvoka……………………………………………………….….…………………..4
1.2. Asmenybė ir šeima………………………………………………………