vincas kudirka

Vincas Kudirka
(1858 – 1899)
Biografija. 1858 m. gruodžio 31 d. Paežeriuose (dab. Vilkaviškio raj.)
Elžbietos Jasulevičiūtės ir Motiejaus Kudirkos šeimoje gimė sūnus Vincas. Motina
mirė, kai jam buvo tik dešimt metų. Antrąsyk tėvas vedė Joniešką Andziulyte. Vincas
pamotės motina nevadino, žaisd

žodynai ir ju tipai

Turinys:

Įvadas…………………………………………………………………………………………………3
Seniausi žodynai…………………………………………………………………….……4
Tautinių kalbų kelias į žodynus…………………………………………………………………5-7
Žodynai rodo kalbos istoriją……………………………………………………………………7-8
Išsamūs norminamieji žodynai…………………………………………………………………8-9
Lietuvių kalbo

NACIONALIZMO SAMPRATA

Turinys

Įvadas
1. Nacionalizmo samprata ir kilmė
 Kas tai – nacionalizmas?
 Svarbiausi nacionalizmo istorijos įvykiai
 Nacionalizmo vertybės
 Nacionalizmo formos
 Tautinis identitetas
 Kalbos reikšmė nacionalizmo formavimuisi
 Nacionalizmo sąmonė
 Kultūriniai atsiradimo aspektai

filosofija

I TEMA. Filosofijos atsiradimas ir jos esmė

1. Atsiradimo geografija, priežastys, raidos etapai
2. Etimologinė sąvokos filosofija prasmė
3. Sąvokų filosofija ir filosofavimas prasmė
Sąvoka „fijosofija“ ir „filosofavimas“ viename sakinyje nėra tautologija, nes jos sutampa tik iš dalies. Jų pana