• ... kiekvienas žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti širdis jau.... Praeitis poetui – gausios pilys, didûs kunigaikðèiai, milþinø kapai, t.y. tautos istorija... kapai”, Praeitis”, “Eina garsas”, “Oi neverk, matuðële!”) atskleisti dramatiðkiausi mûsø tautos istorijos...

  • ... kiekvienas žmogus taps tuo, kuo jautė tapsiąs, kuo liepė tapti širdis jau.... Praeitis poetui – gausios pilys, didūs kunigaikščiai, milžinų kapai, t.y. tautos istorija... kapai”, Praeitis”, “Eina garsas”, “Oi neverk, matušėle!”) atskleisti dramatiškiausi mūsų tautos istorijos...

  • ... vadovai, kuriu pareiga referuoti „kuo gyvena ir kuo alsuoja" sielu inžinieriai. „Vincas... tautiška, tampa „buržuazines praeities atliekomis", kuriu reikia kuo greiciau atsikratyti. Sovietine krašto... samprata - praeitis nemiršta, tesiasi dabartyje - trilogijoje atgijo kaip pagrindiniu tautos instituciju iškilimo...

  • ...tik praeities perspektyva. Tačiau praeitis yra dviprasmė sąvoka. Egzistencinio laiko praeitis... tik kasdieninio gyvenimo kalba. Kuo tauta mažesnė, tuo ...tautos veiklą, žmonijos patirtį paversdamas tautos patirtimi, bendražmogiškas vertybes įpindamas į tautos...

  • ...sutampa su tautos kultūros istorija; kalba yra esminis tautos saviraiškos forma. Tautos struktūra...yra vaizdinys. Dekartas teigė, kad kuo-met mes galvojame akivaizdžiai ... Vadinasi laikas tėra tik subjektyvus: praeitis – tai mūsų atsiminimai, ateitis – mūsų...

  • ...“ su aukštąją caro valdininkija buvo kuo geriausiuose santykiuose; buvo Svetimųjų tikėjimų... iškyla nacionalinio savitumo ir tautos nemarumo motyvas. „Garbingos praeities“ turinį sudaro ne... romantizuota figūra – tai savotiškas tautos išliekamumo simbolis, praeities tradicijų ir ateities idealų...

  • ... Atsakymai nėra neginčijami, šis Lietuvos praeities momentas lieka neaiškus. Apie ..., stengiamasi tarp bajorų įgyti kuo daugiau šalininkų, nesirūpinant, kad ... auklėjimas konstitucijos skyriuose. Vienuoliktasis - Tautos karinės pajėgos - suformuluotas naujųjų ...

  • ...krūtinėje Meilę įžiebei šalies begaliniąją. Kuo už Apveizdę, už giesmę ...kabinetas, Kad įsipirktų žydų miniai, Tautos sostinėj liglaikinėj Brangiausias pranokėjų vietas... Lietuvei pritinka tik rūta meilioji. PRAEITIS Praeities gilų miegą kas pažadint galėtų...

  • ... suvokti pasaulį, visa, su kuo civilizacinis organizmas susiduria ir ...ir duoklės, kurias mokėjo užkariautos tautos. Žemdirbystė buvo pagrindinis, didžiausios ...pramonės revoliucijos? Visgi, tarp praeities, net netolimos praeities ir dabarties niekada ...

  • ... triuškinti kaulus nei bet kuo kitu. Žmonių padarytas produktas ..., epai, pamokymai, priežodžiai. Įvairios tautos, apsigyvenusios Mesopotamijoje, perimdavo šumerų ... formų skleidimąsi panaudojant istorinės praeities analizę, kad patvirtintų, neišvelngiamai ...

×
×