• ...-OSIOS IR KOVO 11-OSIOS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO AKTUS. KUO PANAŠIO IR KUO SKIRIASI... Lietuvos valstybingumą, ją apginti. Nepriklauysomybės kovos su bermontininkais, bolševikais ir lenkais.... kriminogeninė situacija. Ji vis auga. Svarbi mirties bausmė - Vakarai siūlo ją...

  • ...organizuojamas komandose, kuriose surenkami kuo įvairesnę patirtį turintys ...konfliktiškumas, vyrauja atviros organizacijos kovos susirinkimo... metu, matomas ...svarbi, 28 respondentams (56%) ji yra labai svarbi, o 11 respondentų (20%) – ypatingai svarbi...

  • ... savo interesams Briuselyje yra itin svarbi”, – įsitikinęs LPK Tarptautinių santykių departamento... svarbi. Siekiant veikti priimamus politinius sprendimus reikalinga, kad tokiems sprendimams pritartų kuo... Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. suvereni valstybinė valdžia savarankiškai...

  • ... gautomis pajamomis bandoma apmokėti kreditoriams kuo daugiau skolų. Lietuvoje bankroto procedūrą... negalima. Taigi ir 1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, po... akcinių bankų kapitalas. Bankas, kaip svarbi visuomenės ūkio įmonė, turi būti...

  • ...Respublikos Laikinajam įstatymui. 1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos respublikos Aukščiausioji ... su Rusija. Rusija išlieka svarbi Lietuvos ekonominė partnerė. Prekybiniams ... nepriklausomos valstybės teritorijos būtų kuo greičiau išvesta okupacinė kariuomenė. ...

  • ...liberaliųjų demokratijų modeliais. 1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos Respublikos valstybingumas buvo..."senojo požiūrio" direktyvas. Kita labai svarbi tolesnių veiksmų sritis - valstybės ...laikinųjų išimčių skaičius turi būti kuo mažesnis. Europos Sąjunga turi ...

  • ... trenkus perkūnui, Gardine sudegė cerkvė. Kuo paaiškinti taip staiga išaugusią Lietuvos... metropolijos visą XIV a. buvo svarbi Lietuvos Rytų politikos dalis (ji... politinės organizacijos pagrindu. 1566 m. kovo 11 d. įsigaliojo Antrasis Lietuvos Statutas...

  • ... nepriklausomybę, ir istorinis 1990 metų kovo 11 dienos Aktas buvo pagrįsti tarptautine..., domisi jų formavimosi ypatumais, stengiasi kuo efektyviau pateikti informaciją apie šią... m. P. 71. 11 yra ne mažiau svarbi. Viskas prasideda nuo draugiškų...

  • ... intervencija į valstybės reikalus, nepaisant kuo ji būtų beteisinama, yra nesuderinama... savo suvereniomis teisėmis. 1990 m. kovo 11 d. LR atkūrė savo nepriklausomybę... principus, ji gali būti labai svarbi sprendžiant ginčus, kuriuose sprendžiami politiniai...

  • ... lažininkas ir jam labiausiai rūpi kuo greičiau baigti tarnybą. Per trumpą... per juos ėjo latviams labai svarbi geležinkelio linija Liepoja-Mažeikiai Jelgava.... Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. akte „Dėl Lietuvos Nepriklausomybės...

×
×