• ... išryškinti žmonių moralinį santykį su gamta. Nemažas dėmesys skiriamas įvairioms ...intuityviai. Todėl ekologijoje etika labai svarbi. Ekologinės etikos uždavinys – mažinti ...keletą ekologinės etikos principų: 1. Kuo retesni gamtiniai objektai, tuo ...

  • ... pabaigą Maironio poezija , mums pasako , kuo tuomet galėjo skirtis vyriškasis ...moteris su gamta. Tačiau vėl truputį susikomplikuoja šios lygtys: gamta, su ...žmonijos pratęsimo uždavinį. Santuoka ypač svarbi moteriai. Vestuvės – socialinės jos egzistencijos...

  • ... Švedijos naudingosios iškasenos Švedijos gamta Švedijos klimatas Švedijos upės ...Švedų mentalitetas" pateikia pavyzdį, iliustruojantį, kuo švedų studentai skiriasi nuo ...naujame Valiutų kurso mechanizme (VKM2). Svarbi prielaida tolimesniam žemos infliacijos ...

  • ... renkantys, kaip ir gamta, besiruošiantys žiemai. O gamta tikrai ruošiasi... ...biologinės įvairovės palaikymo požiūriu. Ypač svarbi nektaru mintantiems ir defolijuojantiems ...kad biržėse išsaugoti medžiai išgyventų kuo ilgiau. Faktiškai jokios specialios ...

  • ... su prielinksniais), žodžių tvarka nėra svarbi sintaksinių santykių reiškimo priemonė. Paprastai... tuo ir kitą tepa. Kuo tuo? – kuo pats kvepia. Pirmosios grupės prijungiamųjų... Nors žmonės dar tebemiegojo, tačiau gamta jau pabudo. Šalutiniai tikslo aplinkybės...

  • ... kūrybos temas. 2. Kuo Miliauskaitės poezija primena prozą? Kuo ji minimalistinė? 3... su gamta. Taip pat šitaip bandoma ieškoti žodžio kilmės, taigi poetui svarbi... perkeltinių reikšmių. Vėlyvojoje poetės kūryboje svarbi Rytų, rytietiško santykio su pasauliu...

  • ... vertybines orientacijas, yra išsilavinimo lygis: kuo jis aukštesnis, tuo labiau yra... vertybė Jums yra svarbi – rašykite 4. Jei dar mažiau svarbi/vidutiniškai – rašykite... yra tarp blaivybės, santarvės su gamta ir malonumų vertinimuose. 5. Rezultatų...

  • ... kad poreikiai būtų tenkinami kuo adekvačiau ir kuo darniau būtų kečiamasi ...patenkina Platono siūlomas problemos sprendimas. Svarbi pati problema. 2 paskaita. ...egzistencijos prasmės, naujos harmonijos su gamta, galimybių realizuoti savo potencijas. ...

  • ...protas. Kai buvo priverstas pasirinkti, kuo tikėti, juslėmis ar protu, ... kad gamta teturėtų vieną “pagrindinį elementą”. Empedoklio nuomone, iš viso gamta turi... Didþiausià poveiká Augustinui padarë kita svarbi vëlyvosios antikos kryptis - neoplatonizmas. Já...

  • ...žmogui augti, atsinaujinti ląstelėms. Vitaminai svarbi apsauginė medžiaga prieš ligų ...prieinamiausios vaikų grūdinimo priemonės - natūrali gamta. Grūdinimas oru - tinkamiausia vaikų ...mažų dienų turi būti siekiama kuo aktyvesnio paties vaiko dalyvavimo, ...

×
×