Šiluminė tarša. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Atliekų problema.

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS
APLINKOS APSAUGOS KATEDRA

Šiluminė tarša. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Atliekų problema.

Žmogus ir aplinka disciplinos referatas

Tiesos problema

Turinys

Įžanga 2
Klasikinė tiesos teorija 2
Akivaizdumo teorija 4
Loginės darnos teorija 5
Pragmatinė tiesos samprata 6
Tiesa ir tikimybė 8
Lietuvių folosofų mintys apie tiesą………………………………………………9

Išvados 11
Naudota literatūra 12

armalis

vAplinkosauga

Tai žmogaus santykis su aplinka( gamtą teršia vartotojas, o ne chemikas).Kaip taikiai sugyvent su aplinka („Common sense not so common“).
EPA- teisingai informuoti. Teisingus sprendimus priima politikai.
Žmonės įkvepia įvairias dujas, visas maistas oksiduojamas, kai kas iškvepia