• ... filosofiškesnę. O kuo racionalesnė ir...reprezentavimo sąvokomis klausimas. Todėl žmogaus...kultūros branda nuo jos ankstesniųjų amžių skiriasi ...drąsiau teigia empirinio gyvenimo patirtį.... dvejopas: racionalistinis ( filosofinis ) ir fideistinis ( teologinis )....

×
×