Filosofija (teisė)

1.Filosofijos objektas ir filosofinio mąstymo savitumas.
Filosofija atsirado 6a.pr kr. Mažosios Azijos pakrantėse. „Filosofijos tėvu“ laikomas Talis iš Mileto. Pradinė filosofijos problematika-daiktų pagrindo(kilmės) ieškojimas. Filosofija kaip žmogiškojo būvio apraiška neturi laikinės pradžios, o

Kas yra filosofija?

KAS YRA FILOSOFIJA?

Koks šiandienos pasaulis? Ar šiam pasauliui rūpi filosofijos reikšmė, kilmė, esmiškumas? Ar taip dažnai vadinamam „technikos pasauliui“, besisukančiam milžinišku greičiu kyla klausimas kas yra filosofija? O gal šių dienų vartotojiškoje kasdienybėje šis klausimas gali transform

Filosofija Lietuvoje

ĮVADAS
Filosofija (gr. phileo — myliu ir sophia — išmintis) — mokslas apie visuotinius būties, žmogaus mąstymo, pažinimo proceso dėsningumus. Filosofija yra viena iš visuomeninės sąmonės formų, ją galų gale nulemia visuomenės ekonominiai santykiai. Pagrindinis filosofijos, kaip atskiro mokslo, klau