Temperamentas

Temperamentas Temperamentas – individo psichikos ypatybių, nuo kurių priklauso psichinės veiklos dinamika (intensyvumas, tempas, ritmas), visuma. Tai įgimta ir santykiškai pastovi asmens savybė. Temperamento sąvoką sukūrė Hipokratas. Jis teigė, kad temperamento tipą lemia keturių pagrindinių žmogaus skysčių (kraujo, gleivių, juodosios ir geltonosios tulžies) santykis. Hipokratas skyrė šiuos tipus: flegmatiką, choleriką, melancholiką ir sangviniką. Tokius temperamento … Read more Temperamentas

Karjera užsienyje

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS TURIZMO IR REKREACIJOS KATEDRA Studijų programa: TURIZMO ADMINISTRAVIMAS KARJERA UŽSIENYJE Darbą atliko: Klaipėda, 2017 Turinys: Įvadas…………………………3 Emigracija ir jos priežastys…………………………4 Kylančios problemos kuriant karjerą lietuvoje…………………………5 Karjera užsienyje…………………………7 Karjera Norvegijoje…………………………7 Sėkmės istorija kuriant karjerą Anglijoje…………………………8 Sėkmės istorija kuriant karjerą Amerikoje…………………………9 Išvados…………………………10 Įvadas Karjera yra vienas iš svarbiausių reiškinių žmogaus gyvenime, ne retai tai … Read more Karjera užsienyje

Psichologija.

Psichologija – mokslas apie elgesį ir psichinius procesus Psichologijos mokslo objektas: elgesys (organizmo veiksmų ir reakcijų į išorinį ir vidinį pasaulį visuma) + psichika (žmogaus ir kitų gyvūnų, turinčių ištobulėjusią nervų sistemą, įgimtų ir įgytų dvasinių savybių ir procesų visuma; Trumpa psichologijos istorija:   Struktūralizmas Atstovai – V. Vundtas (Wilhelm Wundt), E. Tičineris (E. Titchener). … Read more Psichologija.

Kiaulių stresinis sindromas

Kiaulių stresinio sindromo genetinis pagrindimas Stresą, kaip bendrą organizmo prisitaikymą arba fiziologinę nespecifinę jo reakciją į bet kokius veiksnius, sukeliančius fizinę ar psichinę traumą, pirmasis 1936 m. apibūdino Kanados mokslininkas H. Selje. 1968 m. Naminių kiaulių populiacijoje jautrumas stresui buvo pastebėtas daugeliui sveikų, normalaus svorio kiaulių prieš skerdimą ir aprašytas 1953-1957 m. Danijoje ir Prancūzijoje. … Read more Kiaulių stresinis sindromas

Ypatingo vaiko raidos psichologija Ikimokyklinio amžiaus vaiko psichologinė charakteristika

Ypatingo vaiko raidos psichologija Ikimokyklinio amžiaus vaiko psichologinė charakteristika\ Savarankiškas darbas Kaunas 2015/2016 TURINYS ĮVADAS 2 DEMOGRAFINĖ INFORMACIJA 3 ETIKOS REIKALAVIMAI 4 TEORINĖ DALIS 6 REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ 10 APIBENDRINIMAS 14 KONSTRUKTYVŪS PASIŪLYMAI 16 LITERATŪRA 17 ĮVADAS Žodis „vertinimas“ turi daug reikšmių. Vertinimas dažniausiai apibrėžiamas kaip įrodymų surinkimo procesas ir sprendimo dėl jų priėmimas … Read more Ypatingo vaiko raidos psichologija Ikimokyklinio amžiaus vaiko psichologinė charakteristika

Biologijos konspektas

Chemijos pagrindai Medžiaga – tai visa, kas užima tam tikrą erdvės dalį ir turi masę. Medžiagos būsenos gali būti: kieta, skysta, dujinė. Medžiagos sudarytos iš cheminių elementų. 98 proc. organizmo sudaro: anglis, vandenilis, deguonis, fosforas ir siera (CHNOPS). Geležis yra vienas iš būtiniausių žmogaus organizmui mikroelementų. Jeigu jos trūksta, gali prasidėti metabolitiniai pakitimai. Šiuo metu … Read more Biologijos konspektas

Grupinis greitis. Ciklotroninis rezonansas.

Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas Moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos studijų programa REFERATAS Grupinis greitis. Ciklotroninis rezonansas. Vilnius 2014 TURINYS 1. Bangos fazinis greitis…………………………3 2. Bangos grupinis greitis,,…………………………4 3.Ciklotroninis rezonansas…………………………5 4. Naudota literatūra…………………………6 Bangos sklidimo fazinis greitis Fazinis greitis yra greitis, kuriuo juda bangos vienodos fazės taškai. Vienmatės bangos atveju tai yra taško judėjimo greitis, dvimatės bangos atveju tai yra kreivės taškų, sudarančių bangos … Read more Grupinis greitis. Ciklotroninis rezonansas.

Socialiniai įgūdžiai

Socialiniai įgūdžiai – gebėjimas dirbti su kitais žmonėmis, siekiant socialinių tikslų. Vaikai stokojantis savikontrolės įgūdžių. Savikontrolės įgūdžių apibūdinimas ir rūšys. Savikontrolės samprata. Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama rizikos grupės vaikų psichikos sveikatos, vidinės darnos, socialinių įgūdžių problemoms. R.Malinauskas, V.Malinauskienė, A.Dumčienė, Š.Šniras (2008) teigė, rizikos grupės vaikų esminiai socialiniai įgūdžiai riboti, jie dažniau yra įvaldę … Read more Socialiniai įgūdžiai

Vaiko psichologine charakteristika

Ikimokyklinio amžiaus vaiko psichologinės raidos charakteristika Biografinės žinios Stebėjimui pasirinkau trimetį mergaitę Augustę. Į grupę mergaitė atvyko būdama trijų metų. Mergaitė puikiai sutaria su grupės draugais Augustė gyvena su mama ir tėčiu, Mama šiuo metu dirba projektuotoja, tėtis dirba pasieniečiu. Tarp mamos ir Augustės labai stiprus ryšys. Į darželį Augustę atveda mama arba tėtis, iš … Read more Vaiko psichologine charakteristika

Depresija

SANTRAUKA LENTELIŲ SĄRAŠAS 1. Pacientų amžius. 2. Pacientų lytis. 3. Pacientų rūkymo, alkoholio, maisto toleravimas. 4. Pacientų reakcija į aplinkos faktorius. 5. Pacientų požiūris į kitus. 6. Paciento emociniai išgyvenimai. 7. Pacientų nuotaikų kaita. 8. Pacientų santykiai su artimaisiais. 9. Slaugytojų bendravimas su pacientais. SANTRAUKA (REZIUMĖ) Depresija yra labai paplitusi liga, kuri gali ištikti kiekvieną. … Read more Depresija