vadovavimo psichologija

TURINYS
1. Pratarmė …………………………………………………………………………….…..4
2. Vadovo, formuojančio komandą, savybės ………………………………………….5
3. Vadovui keliami reikalavimai ………………………………………………………..13
4. Silpno ir gabaus vadovo bruožai …………………………………………………….23
4.1. Silpno vadovo bruožai ………………………………………………………..23
4.2