Lukesčių teorija

Įvadas

Visuotinės kokybės vadybos koncepcija reikalauja, kad procese dalyvautų visi organizacijos elementai, t.y. galutinio produkto kokybė priklauso nuo kiekvieno, dalyvaujančio gamybos procese žmogaus, neatsižvelgiant į jo padėtį to proceso atžvilgiu.
Proceso elementų dalyviams galima suteikt

Tikimybių teorija

TURINYS

ĮVADAS 2
REIKALAVIMAI MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINUI 3
1. Pradinės tikimybių teorijos sąvokos 4
2. Klasikinis įvykio tikimybės apibrėžimas 7
3. Priešingo įvykio tikimybė 10
4. Nesutaikomų įvykių sumos tikimybė 11
5. Nepriklausomų įvykių sandaugos tikimybė 12
6. Sutaikomų įvykių su